Ontheffingsverlening zonder wettelijke bezwaartermijn

Recent is gebleken dat er een ontheffing is verleend voor overschrijding van de geluidswaarden tijdens een evenement, waarbij de inwoners buiten spel zijn gezet.

Volgens de APV van Houten moeten aanvragen die korter dan 3 weken voor de beoogde activiteit zijn ingediend, kunnen worden geweigerd omdat een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

In dit geval is de aanvraag niet geweigerd, maar kon er geen bezwaar worden gemaakt. De gemeente Houten antwoordde dat er na het evenement naar de bezwaren zouden worden gekeken.

Vanwege deze merkwaardige gebeurtenissen, heeft ITH schriftelijke vragen gesteld aan het Houtens college.

Geef een reactie