Oppositie gemeenteraad Houten vindt visie Oude Dorp zwaar onvoldoende

‘het is geen visie, er worden geen keuzes gemaakt’  

De gehele oppositie van de gemeenteraad van Houten (SGP, D66, PvdA, ITH, HA!, Groep Aanen) wil dat het college de ontwikkelvisie over het Oude Dorp terugneemt en met een beter stuk terugkomt naar de gemeenteraad. Het document dat naar de raad is gestuurd geeft geen richting en visie over belangrijke keuzes rond ondermeer verkeer, historie, levendigheid en de supermarkt.  

Startnotitie  

In juni 2019 nam de gemeenteraad een zogeheten ‘startnotitie’ aan. Op basis daarvan zou de visie Oude Dorp gemaakt worden. Geplande periode voor besluitvorming over de visie was het voorjaar 2020. Veel later dan gepland, najaar 2021, bespreken we als gemeenteraad dan eindelijk het stuk.  

De startnotitie noemt meerdere thema’s waar de visie een antwoord op zou moeten geven. Het verbeteren van de verkeerssituatie, het al dan niet autoluw of autovrij maken van het Plein, verduurzaming, het versterken van het historisch karakter, en meer. Op al deze thema’s wordt geen duidelijke koers neergelegd. Ook over mogelijke uitbreiding voor de aanwezige supermarkt worden geen heldere kaders gegeven. Dit is door genoemde partijen ook al duidelijk naar voren gebracht in het rondetafelgesprek. 

Financiën  

De oppositiepartijen zijn bovendien niet te spreken over de enorme kosten voor de ontwikkelvisie Oude Dorp. Met 475.000 euro is dit veel te hoog op gelopen, wij kunnen die niet uitleggen aan Houtense inwoners. De uiteindelijk gemaakte kosten voor deze visie zonder visie zijn drie keer zoveel als in het begin ingeschat, en de gemeenteraad is hier onvoldoende over geïnformeerd.  

Tekentafel  

Het college zou er goed aan doen de ontwikkelvisie te hernemen, goed af te maken, en dan na een korte periode weer naar de gemeenteraad te komen. Er is bovendien al veel onderzoek gedaan. Wij zullen dit ook voorstellen bij aanvang van de raadsvergadering van dinsdag 5 oktober 2021. De oppositiepartijen roepen wethouder Bos op hier werk van te maken, om zo samen tot een goede visie voor de toekomst van het Oude Dorp te komen. Dat is deze zo geliefde plek van Houten meer dan waard.  

—————–
Wouter van den Berg, SGP-Houten,
Jaap Staman, D66,
Arnold Biesheuvel, PvdA
Mark Honkoop, ITH
Bartjan Meier, Houten Anders!
Marian Aanen, Groep Aanen

1 reactie op “Oppositie gemeenteraad Houten vindt visie Oude Dorp zwaar onvoldoende

 1. Ik ben het eens met de roep om behoud van het ‘Oude Dorp van Houten’. Voor mij betekent het dan dat je ook de ‘Van Harte School’ behoudt door het hoofdgebouw te renoveren en passend te maken aan de huidige onderwijsnormen. Dat kan prima en bespaart de gemeente veel geld. Je behoudt dan het pand en daarmee de entreesfeer van het Oude Dorp. In de RTG heb ik gevraagd om een onpartijdig onderzoek door een restauratiearchitectenbureau naar de mogelijkheid tot restauratie van dit gebouw, hier heb ik tot op heden geen antwoord op gekregen. Een dergelijk onderzoek lijkt mij een beter idee dan moedwillig slopen,

  Hetzelfde geldt voor de ‘Grund’. Dit gebied is al tientalen jaren aangemerkt als cultuurgebied, zonder uitgebreide inspraak moeten er nu enkele (4 ?) villa’s komen i.p.v. de huidige totale cultuurbebouwing te behouden. Nu is het gebied duidelijk een verdienmodel geworden.
  Het totale grondgebied van de ‘Grund’ moet je als gemeente behouden en instandhouden voor latere generaties en niet verkopen en kwijtraken door verkoop aan toekomstige eigenaren van woningen. De huidige m2 prijs van de totale Grund grond is aanmerkelijk hoger en meer waard dan dat je daar een deel daarvan verkoop, een aanmerkelijke waarde daling per m2 op de overgebleven grond prijs en dit veroorzaakt door de gemeente Houten zelf.
  Een actief cultuurcentrum in het Oude Dorp van Houten is wenselijk en heeft zeker bestaansrecht. KNA zit er nu al, en de Historisch Kring afdeling archeologie (nu gehuisvest op de zolder van het oude station) wenst al jaren een goed en passend onderkomen met betere educatiemogelijkheden en meer expositieruimte, ook een TOP startpunt is mogelijk. Een dergelijk cultuurcentrum biedt ook mogelijkheden voor andere verenigingen op cultuurgebied om daar gebruik van te maken. Men kan het geheel renderend maken d.m.v. passende horeca, zoals dat vele jaren in de begin periode van het dorpshuis ook gedaan werd.

  Ik ben benieuwd of B&W terugkomt op haar voorstel en middels een nieuw voorstel de wensen van de Houtense bevolking beter en werkelijk zal honoreren. Deze investeringen van nu, moet uit de grondexploitatie woning-/ en bedrijfsbouw van de komen en de toekomst jaren komen.

  Herman Steenman

Geef een reactie