Vereniging ITH

Inwonerspartij Toekomst Houten is een onafhankelijke lokale politieke partij die streeft naar transparantie van het gemeentebestuur en betere inspraak van de Houtense inwoners om hen daarmee de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen.

De fractie bestaat uit 5 raadsleden ondersteund één commissielid. Daarnaast is er een ITH bestuur en zijn diverse leden op de achtergrond actief. Fractievoorzitter is Hannie van Doorn.

Doel

ITH stelt zich ten doel het creëren van optimale woon-, werk- en leefklimaat-omstandigheden voor u als inwoner. Ons belang is dan ook het inwonersbelang. ITH luistert naar de geluiden uit de samenleving en laat zich graag uitnodigen op bijeenkomsten van belangengroeperingen.

Eigen mening

Binnen de partij is er ruimte voor een eigen mening en op basis van feiten en argumenten wordt het partijstandpunt bepaald. ITH schuwt het debat in de gemeenteraad niet en spreekt daarbij duidelijke inwonerstaal.

11012003726_078efaca5c_o