Schriftelijke vragen vogelopvang Utrecht

De Vogelopvang Utrecht moet door financiële problemen de komende maanden de deuren sluiten. Zondag 1 december gaat de opvang dicht en worden alle vogels naar Vogelopvang Soest gebracht.

ITH is voorstander van steun aan de Vogelopvang vanuit Houten. Dierenwelzijn staat bij ITH hoog in het vaandel.

Om meer helderheid te krijgen zijn er door Hanny van Doorn schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad van Houten over de ontstane situatie.

College: luister naar uw inwoners!

Als dé inwonerspartij van Houten zetten wij ons altijd in om ervoor te zorgen dat inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. En dan niet achteraf als de besluiten al genomen zijn, maar juist daarvoor.

Dit is niet alleen ingegeven vanuit het democratisch gedachtegoed dat de politiek bestaat bij de gratie van haar inwoners, maar ook omdat inwoners over veel expertise beschikken. Zij weten wat er speelt in hun wijk en hebben de kennis over historische, culturele en natuurwaarden in Houten.

Toch slaagt het huidige college in Houten er nog steeds onvoldoende in om haar inwoners serieus te nemen. Zo wordt de enorme wateroverlast aan de Wickenburgselaan ondanks herhaalde oproepen vanuit inwoners maandenlang niet opgepakt. Adviezen van inwoners om de mooie perenboomgaard in Schalkwijk te behouden worden volledig genegeerd, ondanks dat inwoners goede alternatieven aanreiken. Ook de buslijn die Schalkwijk en ’t Goy verbindt met Houten wordt zonder enige inwoner te betrekken rücksichtslos geschrapt, evenals de kerstboomverbranding.

Maar ook wordt draagvlak onder inwoners vaak geïnterpreteerd zoals het college het uitkomt. Voor de plaatsing van vier enorme windmolens (elk twee keer de Domtoren) bij de Goyerbrug waren slechts 14 omwonenden die een contract getekend hadden. Daarmee was volgens VVD en CDA het draagvlak voldoende aangetoond. Onbegrijpelijk, maar waar.

Ik vraag me weleens af waarom zit ik in de politiek als de politiek mij soms zo boos maakt. En dan weet ik het weer. Ik zit er voor de inwoner. En opkomen voor inwoners is helaas nog steeds hard nodig in Houten! Inwonerspartij Toekomst Houten blijft strijdbaar voor een eerlijke politiek, waarbij de stem van de inwoners er wel toe doet!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH

CDA en GroenLinks trekken onvoldragen voorstel onverwacht in

Tijdens de raadsvergadering van 19 november was een initiatiefvoorstel ingediend van CDA en GroenLinks over het instellen van een ondernemersfonds.

Dit fonds moet erin voorzien dat ondernemers samenwerken en gezamenlijk bestedingen gaan doen die bijdragen aan de economische ontwikkeling in Houten. Onderdeel van het voorstel is wel dat de ondernemers extra belasting moeten betalen in de vorm van een OZB-verhoging op niet-woningen.

Tijdens de raadsvergadering overtuigden CDA en GroenLinks niet, omdat er onduidelijkheid bestaat over het draagvlak onder ondernemers. Voor ITH geldt dat inwoners en dus ook ondernemers goed bij besluitvorming moeten worden betrokken en als dat niet het geval is, dan moet dat alsnog geregeld worden, aldus raadslid Mark Honkoop van Inwonerspartij Toekomst Houtens.

Extra afslag op Rondweg voor Nieuw Bos Wulven

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 november is besloten tot een extra afslag op de Rondweg en toestemming voor een restaurant bij het Nieuwe Bos Wulven.

Dit gaat ten koste van de rust in het bos bij Nieuw Wulven met een verwachte verdubbeling van bezoekers. Frank van der Meij stelde namens ITH dat de extra uitgaven van 163.000 euro wel beter besteed kunnen worden en bovendien wordt de verkeersveiligheid er ook niet beter op. Wel een extra afslag hier en niet bij de Dikke Boom, terwijl omwonenden daar juist veel last hebben van het verkeer.

Verrassend was dat GroenLinks zich als vervend voorstander ontpopte voor deze asfaltering ten koste van biodiversiteit. “De rust van het bos wordt met dit voorstel nu onnodig verstoort met alle verkeersveiligheidsrisico’s van dien”, aldus Frank van der Meij.