Bijdrage ITH voor de Perspectiefnota 2022

Geachte aanwezigen, beste luisteraars en kijkers,

Ter behandeling alweer de laatste Perspectiefnota van de huidige coalitie.

In 1e instantie leek de begroting voor het komend jaar nog een aardige uitdaging te worden met nog in te vullen bezuinigingen van € 2,5 miljoen, met waarschijnlijk gevolgen voor onze inwoners. Echter de huidige demissionaire regering heeft terecht besloten een extra uitkering te doen zodat de tekorten op het domein Jeugd voor komend jaar weg zullen vallen.

Lees verder Bijdrage ITH voor de Perspectiefnota 2022

SGP, Groep Aanen en ITH: Onderzoek 3000 Houtenaren stemkeuze referendum weggegooid geld

Snel bouwen is nodig, met inwoner centraal, en met respect voor de uitslag van de Ruimtelijke Koers. Die uitslag was glashelder. SGP-Houten, Groep Aanen en ITH zijn daarom kritisch op het onderzoek dat I&O Research in opdracht van Gemeente Houten momenteel houdt onder duizenden Houtenaren over hun stemkeuze bij het referendum over de Ruimtelijke Koers. Dit is weggegooid belastinggeld, omdat al overduidelijk is wat de overwegingen zijn geweest tijdens het totale participatieproces.  

Lees verder SGP, Groep Aanen en ITH: Onderzoek 3000 Houtenaren stemkeuze referendum weggegooid geld

Direct omwonenden van windmolenpark verdienen maximale bescherming

Maatwerkvoorschriften moeten gehandhaafd blijven

Bijna tien jaar terug heeft de gemeente met inwoners en Eneco afgesproken dat er maatwerkvoorschriften worden gehanteerd bij het Windmolenpark aan de Veerwagenweg. Deze maatwerkvoorschriften zijn in het leven geroepen om omwonenden van voldoende bescherming te voorzien tegen overlast teneinde het windmolenpark mogelijk te maken.

Lees verder Direct omwonenden van windmolenpark verdienen maximale bescherming

Inwonerspartij wil snel extra woningen in lijn met de uitkomst van het referendum

Ruimtelijke Koers 2.0  moet worden voorkomen

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2021 hebben PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en Houten Anders! een voorstel ingediend om snel weer te starten met bouwen. Een goede intentie, omdat de wachtlijsten voor betaalbare woningen al jaren veel te hoog zijn.

Opvallend is dat juist deze partijen sterk voorstander waren van de Ruimtelijke Koers. Een koers met enorme hoogbouw in Houten, minder groen, stedelijke verdichting en geen aansluiting bij de woningwensen van de Houtenaren. Het is uitgerekend deze koers die door de inwoners van Houten met het referendum enorm is afgestraft. Echter in het voorstel van deze partijen is de uitkomst van het referendum niet terug te lezen. Sterker nog: door GroenLinks werd expliciet aangegeven dat er bewust voor is gekozen om hoogbouw niet uit te sluiten. Niet raar nu een deel van de partijen sterk voorstander van hoogbouw is en dit ook in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

Lees verder Inwonerspartij wil snel extra woningen in lijn met de uitkomst van het referendum

Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?

Op 18 maart werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. De inwoners van Houten hebben een duidelijk ″nee″ uitgesproken tegen de plannen van het college. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft zich van meet af aan stevig verzet tegen de Ruimtelijke Koers. En niet zonder reden. De plannen met een sterke fixatie op appartementen en hoogbouw tot 14-hoog, stedelijke verdichting en minder groen sluiten niet aan bij wat inwoners willen, wat Houten nodig heeft en ook niet wat bij Houten past.

Lees verder Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?