Condoleanceregister voor Gerard Zandbergen

De gemeente Houten heeft een condoleanceregister geopend in verband met het overlijden van Gerard Zandbergen.

In de hal van het gemeentehuis kunt u dit condoleanceregister tekenen. Dit is tijdens openingstijden toegankelijk. De gemeente heeft ook een condoleanceregister op internet geopend.

Afscheid, dankdienst, uitvaart

Gelegenheid om afscheid van Gerard Zandbergen te nemen en de familie te condoleren is op vrijdag 10 mei om 13.00 uur in de Opstandingskerk in Houten. Aansluitend vindt de dankdienst plaats, waarna de heer Zandbergen in familiekring wordt begraven. Zie ook de rouwkaart.

Sluiting huisartsenpost Houten

Daags na de Pasen, op dinsdag 23 april 2019, krijgt de gemeenteraad van Houten van verantwoordelijk wethouder, mevrouw Jana Smith-Visser, via de mail te horen dat de huisartsenpost Houten per 1 juli wordt gesloten.

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) wil dat de medische zorg voor inwoners ook
’s-avonds en in het weekend is geborgd. Het is onbestaanbaar dat inwoners ’s avonds en in het weekend in Houten niet meer terecht kunnen bij de huisarts.

Lees verder Sluiting huisartsenpost Houten

Perenboomgaard Schalkwijk wijkt voor woningbouw?

In het vragen halfuur tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, stond dit keer de bouw van woningen centraal ten koste van een door velen gekoesterde perenboomgaard in de kern van Schalkwijk.

Er is een petitie rondgegaan, waarbij enkele honderden handtekeningen zijn verzameld. In deze petitie wordt gepleit voor handhaving van de boomgaard. Daaruit blijkt dat dit erg leeft bij de inwoners van Schalkwijk. De vraag kwam dan ook naar voren hoe het staat met de bewonersparticipatie.

Verantwoordelijk GL-wethouder gaf aan dat de ontwikkelaar zelf zal moeten zorgen voor draagvlak voor dit woningbouwplan. Vervolgens gaf zij aan dat het aan de raad is om hierover een besluit te nemen. Ze verwacht dat het plan over een halfjaar aan de raad zal worden voorgelegd.