Inwonerspartij wil snel extra woningen in lijn met de uitkomst van het referendum

Ruimtelijke Koers 2.0  moet worden voorkomen

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2021 hebben PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en Houten Anders! een voorstel ingediend om snel weer te starten met bouwen. Een goede intentie, omdat de wachtlijsten voor betaalbare woningen al jaren veel te hoog zijn.

Opvallend is dat juist deze partijen sterk voorstander waren van de Ruimtelijke Koers. Een koers met enorme hoogbouw in Houten, minder groen, stedelijke verdichting en geen aansluiting bij de woningwensen van de Houtenaren. Het is uitgerekend deze koers die door de inwoners van Houten met het referendum enorm is afgestraft. Echter in het voorstel van deze partijen is de uitkomst van het referendum niet terug te lezen. Sterker nog: door GroenLinks werd expliciet aangegeven dat er bewust voor is gekozen om hoogbouw niet uit te sluiten. Niet raar nu een deel van de partijen sterk voorstander van hoogbouw is en dit ook in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

Lees verder Inwonerspartij wil snel extra woningen in lijn met de uitkomst van het referendum

Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?

Op 18 maart werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. De inwoners van Houten hebben een duidelijk ″nee″ uitgesproken tegen de plannen van het college. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft zich van meet af aan stevig verzet tegen de Ruimtelijke Koers. En niet zonder reden. De plannen met een sterke fixatie op appartementen en hoogbouw tot 14-hoog, stedelijke verdichting en minder groen sluiten niet aan bij wat inwoners willen, wat Houten nodig heeft en ook niet wat bij Houten past.

Lees verder Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?

Faillissement kinderboerderij had voorkomen kunnen worden

Inwonerspartij is furieus en eist debat: wethouder heeft cruciale informatie achtergehouden

Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij in de hoop een onnodig faillissement af te kunnen wenden. Het college van B&W beëindigde echter de subsidierelatie en ondanks een nieuw aangetreden bestuur wilde het college deze subsidierelatie niet meer herstellen.

Daarmee liet het college van B&W de Kinderboerderij volledig aan haar lot over met een faillissement tot gevolg. Dit terwijl er nog een bezwaarprocedure liep tegen het besluit van het college van B&W om de subsidierelatie te beëindigen.

Het bestuur noch de gemeenteraad zijn geïnformeerd over de uitkomst van deze bezwaarprocedure. De gemeente Houten heeft namelijk nooit een beslissing genomen over het bezwaar, maar heeft daarover een schikking getroffen met de curator. Dit terwijl de bezwaarschiftencommissie wel reeds haar advies had uitgebracht.

Dit advies heeft het college onder zich gehouden. Na politieke druk vanuit de Inwonerspartij Toekomst Houten heeft het college het advies alsnog openbaar gemaakt. Uit deze stukken blijkt nu dat de bezwaarschriftencommissie duidelijk adviseert het bezwaar gegrond te verklaren.

Lees verder Faillissement kinderboerderij had voorkomen kunnen worden

Rol college bij Kinderboerderij blijft vragen oproepen

Inwonerspartij eist volstrekte openheid van zaken over wegdoen van dieren en bezwaarprocedure

De kinderboerderij en de bijbehorende speeltuin gelden als een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Veel Houtenaren hebben zich jarenlang ingezet voor de Kinderboerderij of doen dat nog. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij in de hoop een onnodig faillissement af te kunnen wenden.

Het college van B&W beëindigde echter de subsidierelatie en ondanks een nieuw aangetreden bestuur wilde het college deze subsidierelatie niet meer herstellen. Daarmee liet het college van B&W de Kinderboerderij volledig aan haar lot over met een faillissement tot gevolg. Dit terwijl er nog een bezwaarprocedure liep tegen het besluit van het college van B&W om de subsidierelatie te beëindigen.

Lees verder Rol college bij Kinderboerderij blijft vragen oproepen

Inwoners zetten terecht dikke streep door Ruimtelijke Koers

Gemeenteraad kan niet meer om uitkomst heen. Ogen moet nu echt geopend zijn.

De Inwonerspartij was, is en blijft tegen de Ruimtelijke Koers en deze overduidelijke stem van de inwoner heeft ons gesterkt in onze opstelling, aldus Willem Zandbergen van ITH.

Op donderdag 18 maart 2021 werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. Een ruime meerderheid van bijna 66% stemde tegen de Ruimtelijke Koers en slechts iets meer dan 32% voor. De inwoners zetten daarmee een duidelijke streep door de Ruimtelijke Koers en dat is niet meer dan terecht. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft meermalen aangeven dat deze Ruimtelijke Koers van tafel moet. De plannen met een sterke fixatie op hoogbouw tot 14-hoog, stedelijke verdichting en minder groen sluiten niet aan bij wat Houten nodig heeft en ook niet wat bij Houten past.

Lees verder Inwoners zetten terecht dikke streep door Ruimtelijke Koers