Unanieme steun motie fietspad Beusichemseweg!

Het traject Beusichemseweg tussen ’t Goy en de Goyerbrug is voor fietsers, met name voor de jeugdige fietser, onveilig.

Auto’s, vracht- en landbouwverkeer, alsmede fietsers moeten allemaal van dezelfde smalle weg gebruik maken. Het is dus zaak dat de veiligheid van de fietser verbeterd wordt.

Daarom dienden in het kader van de uitvoering van het bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid de fracties van CDA en SGP een motie in, waarin het college van B & W werd gevraagd om voor oktober 2019 met verbetervoorstellen te komen. Ook werd gevraagd de ambitie hoog te houden om in de toekomst op dit traject een vrijliggend fietspad te realiseren.

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) was het hier volledig mee eens en gaf steun aan deze motie via mede ondertekening daarvan. Datzelfde deden de fracties van D66 en HA.

Na enig debat in de raad, waar het onder meer ging over de vraag hoe deze maatregelen te financieren, kreeg de motie ook de steun van de verantwoordelijk CDA-wethouder. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Dierenwelzijn

Dieren zijn als levende wezens een deel van onze samenleving. Wij dienen respectvol met ze om te gaan. Of zoals Mahatma Gandhi, symbool van de Indiase onafhankelijkheidsstrijd, zei: “men kan het niveau van beschaving van een land meten aan de manier waarop dat land met zijn dieren omgaat”.

Deze bijzondere en mooie uitspraak van deze wijze man, icoon van geweldloosheid, maar zelf op 30 januari 1948 in New Delhi wreed vermoord, brengt ons tot de niet alledaagse vraag hoe de gemeente Houten met dieren omgaat?  

Lees verder Dierenwelzijn

Proef draaiprogramma Windpark Houten mislukt

Op 6 juli 2017 heeft de raad bij motie het college van B & W verzocht om met Eneco een proef te doen met een aangepast draaiprogramma voor windpark Houten. Het doel van de proef was om te kijken of met een aangepast draaiprogramma de geluidshinder van de omwonenden nog verder kon worden teruggebracht. De proef hield in: meer draaien overdag en in de nacht draaien in een speciaal ontwikkelde silent mode.

Lees verder Proef draaiprogramma Windpark Houten mislukt