Carbidschieten in Houten

In de gemeenteraad van 1 december 2020 lag een voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor. De achterliggende gedachte van de voorgestelde wijziging is om het carbidschieten dit jaar te verbieden in verband met Corona.

De Inwonerspartij Toekomst Houten heeft dit initiatief gesteund. Gelet op het feit dat er dagelijks nog vele besmettingen bijkomen, wil de Inwonerspartij de extra druk op de al zwaar belaste zorg en hulpverlening te allen tijde voorkomen. Ook uit respect voor het zorgpersoneel en alle andere hulpverleners, en ook te voorkomen dat de reguliere zorg onnodig verder onder druk komt te staan.

Lees verder Carbidschieten in Houten

Coalitiepartijen stemmen schoorvoetend in met referendumverzoek

Ogen gesloten voor kritiek op het proces

In de raadsvergadering van 1 december 2020 werd het inleidend referendumverzoek voor de Ruimtelijke Koers besproken. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is voor extra woningen om de ellenlange wachtlijsten nu eens eindelijk aan te pakken. De vraag is echter hoe en waar er gebouwd wordt.

In de Ruimtelijke Koers wordt nadrukkelijk gekozen voor flats van 14 hoog, minder groen, stedelijke verdichting, geen aansluiting bij het Houtens DNA en bouwen naast de A27.

Lees verder Coalitiepartijen stemmen schoorvoetend in met referendumverzoek

Inspraak inwoners over enorme bouwopgave tot een minimum beperkt

Inwonerspartij Toekomst Houten, SGP-Houten en Houten Anders! zijn furieus door keuze voor overvol schema en digitale gespreksvorm

De plannen voor de Ruimtelijke Koers worden tijdens rondetafelgesprekken besproken ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze rondetafelgesprekken krijgen inwoners de gelegenheid om vragen stellen of hun standpunt toe te lichten.

De partijen in de gemeenteraad kunnen deze inwoners vragen om toelichting en vervolgens ook zelf inhoudelijke vragen stellen aan het college. Voor komende donderdag zal het Rondetafelgesprek plaatsvinden over de plannen rondom de Molenzoom, Centrum en de Koppeling.

Er hebben zich veertig insprekers gemeld, die veelal namens meerdere inwoners spreken. Dit wordt verdeeld over vier blokken van één uur.

Lees verder Inspraak inwoners over enorme bouwopgave tot een minimum beperkt

Meer woningen, maar geen tweede Nieuwegein!

Diverse politieke partijen hebben in Houten in achtereenvolgende colleges de wachtlijsten voor woningen onverantwoord hoog laten oplopen. Jongeren moeten soms meer dan tien jaar wachten. Maar ook ouderen wordt onvoldoende kans geboden om betaalbaar in Houten te kunnen wonen. Inwonerspartij Toekomst Houten wil dat onze eigen kinderen, maar ook onze ouders, als deze op leeftijd raken, het perspectief wordt geboden om in Houten te kunnen blijven wonen.

In de Ruimtelijke Koers hebben CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie ruim twee jaar na hun aantreden eindelijk hun plannen gepresenteerd. De kosten van deze plannen? Ruim anderhalf miljoen euro en dan te bedenken dat deze coalitie tegelijkertijd 1,3 miljoen bezuinigt op de zorg voor ouderen.

Lees verder Meer woningen, maar geen tweede Nieuwegein!

Begroting 2021, bijdrage ITH

Geachte aanwezigen en luisteraars,

Ondanks de vreemde tijd waarin we momenteel leven ivm Covid 19 moeten een aantal zaken toch gewoon doorgaan vinden. Een van die zaken is de bespreking en vaststelling van de begroting 2021 voor de gemeente Houten. De ITH-fractie heeft trouwens van meerdere kanten positieve geluiden gehoord over de betrokkenheid van onze burgemeester op het gebied van Covid-19.

Lees verder Begroting 2021, bijdrage ITH