Woningbouwplan Den Oord aangehouden

De gemeenteraad stond uitgebreid stil bij het woningbouwplan Den Oord. Er was enorm veel belangstelling. De publieke tribune was volledig bezet.

Twee jaar lang hebben buurtbewoners, de gemeente en woningcorporatie Viveste gesproken over de invulling van het gebied waar sporthal Den Oord werd gesloopt en waar binnenkort ook de voormalige basisschool De Wegwijzer tegen de vlakte zal gaan.

Lees verder Woningbouwplan Den Oord aangehouden

Nieuwjaarsreceptie

Een gloednieuw jaar is weer aangebroken. Het perfecte moment om bij elkaar te komen, om elkaar nieuwjaar te wensen. Om terug te blikken op het voorbije jaar. Om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Wat zal 2019 ons brengen?

Ook gemeenten zien het belang daarvan in. Ook zij willen inwoners bijeenbrengen en verbinden. Daarom nodigen zij inwoners uit voor de Nieuwjaarsreceptie. Waar men ongedwongen met elkaar kan spreken. Over belangrijke en minder belangrijke zaken. Gezellig met een hapje en een drankje.  

Lees verder Nieuwjaarsreceptie

Onvolledig antwoord extra inkomsten OZB

ITH kan zich niet vinden in de uitleg van het Houtens college over de extra inkomsten OZB en vindt het antwoord onvolledig. ITH heeft daarop een reactie geschreven.

Voor 2018 ontvangt de gemeente 320.000 euro meer aan OZB-inkomsten, dan was geraamd. ITH vindt dat de OZB te hard is gestegen in Houten en dat dit aan de bevolking moet worden teruggegeven. In november stelde ITH daarover schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder Onvolledig antwoord extra inkomsten OZB

Mark Honkoop wordt raadslid voor de Inwonerspartij

Paul Steehouwer zal afscheid nemen als raadslid van de gemeente Houten. Een nieuwe baan in Drenthe noodzaakt hem om te gaan verhuizen en Houten te verlaten. “Ik ga een mooie nieuwe uitdaging tegemoet, maar de afstand is te groot voor mij om te bereizen.

ITH-fractie vernieuwt en verjongt

Ik kijk terug op een mooie periode, waarin ik mij voor de gemeente Houten heb in kunnen zetten. Van dichtbij heb ik gezien hoe betrokken de ITH-fractie is bij haar inwoners. Bevlogen en vastberaden. Ik ben dan ook voornemens om mij voor deze partij in te blijven zetten, maar dan als bestuurslid,” aldus Paul Steehouwer.

Lees verder Mark Honkoop wordt raadslid voor de Inwonerspartij

Raad Houten steunt motie LHBTI+ beleid

In de laatste raadsvergadering van het jaar werd een motie aangenomen omtrent beleid in Houten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. De LHBTI+ gemeenschap.

Willem Zandbergen sprak zich namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) volmondig uit voor een inclusieve samenleving, waarin lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen een volstrekt gelijkwaardige positie innemen.

Lees verder Raad Houten steunt motie LHBTI+ beleid