Faillissement kinderboerderij had voorkomen kunnen worden

Inwonerspartij is furieus en eist debat: wethouder heeft cruciale informatie achtergehouden

Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij in de hoop een onnodig faillissement af te kunnen wenden. Het college van B&W beëindigde echter de subsidierelatie en ondanks een nieuw aangetreden bestuur wilde het college deze subsidierelatie niet meer herstellen.

Daarmee liet het college van B&W de Kinderboerderij volledig aan haar lot over met een faillissement tot gevolg. Dit terwijl er nog een bezwaarprocedure liep tegen het besluit van het college van B&W om de subsidierelatie te beëindigen.

Het bestuur noch de gemeenteraad zijn geïnformeerd over de uitkomst van deze bezwaarprocedure. De gemeente Houten heeft namelijk nooit een beslissing genomen over het bezwaar, maar heeft daarover een schikking getroffen met de curator. Dit terwijl de bezwaarschiftencommissie wel reeds haar advies had uitgebracht.

Dit advies heeft het college onder zich gehouden. Na politieke druk vanuit de Inwonerspartij Toekomst Houten heeft het college het advies alsnog openbaar gemaakt. Uit deze stukken blijkt nu dat de bezwaarschriftencommissie duidelijk adviseert het bezwaar gegrond te verklaren.

Lees verder Faillissement kinderboerderij had voorkomen kunnen worden

Rol college bij Kinderboerderij blijft vragen oproepen

Inwonerspartij eist volstrekte openheid van zaken over wegdoen van dieren en bezwaarprocedure

De kinderboerderij en de bijbehorende speeltuin gelden als een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Veel Houtenaren hebben zich jarenlang ingezet voor de Kinderboerderij of doen dat nog. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij in de hoop een onnodig faillissement af te kunnen wenden.

Het college van B&W beëindigde echter de subsidierelatie en ondanks een nieuw aangetreden bestuur wilde het college deze subsidierelatie niet meer herstellen. Daarmee liet het college van B&W de Kinderboerderij volledig aan haar lot over met een faillissement tot gevolg. Dit terwijl er nog een bezwaarprocedure liep tegen het besluit van het college van B&W om de subsidierelatie te beëindigen.

Lees verder Rol college bij Kinderboerderij blijft vragen oproepen

Inwoners zetten terecht dikke streep door Ruimtelijke Koers

Gemeenteraad kan niet meer om uitkomst heen. Ogen moet nu echt geopend zijn.

De Inwonerspartij was, is en blijft tegen de Ruimtelijke Koers en deze overduidelijke stem van de inwoner heeft ons gesterkt in onze opstelling, aldus Willem Zandbergen van ITH.

Op donderdag 18 maart 2021 werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. Een ruime meerderheid van bijna 66% stemde tegen de Ruimtelijke Koers en slechts iets meer dan 32% voor. De inwoners zetten daarmee een duidelijke streep door de Ruimtelijke Koers en dat is niet meer dan terecht. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft meermalen aangeven dat deze Ruimtelijke Koers van tafel moet. De plannen met een sterke fixatie op hoogbouw tot 14-hoog, stedelijke verdichting en minder groen sluiten niet aan bij wat Houten nodig heeft en ook niet wat bij Houten past.

Lees verder Inwoners zetten terecht dikke streep door Ruimtelijke Koers

Motie van treurnis voor college Houten wegens niet-neutrale opstelling referendum

SGP en ITH maken zich zorgen over de informatievoorziening van de gemeente Houten ten opzichte van het referendum over de Ruimtelijke Koers. Dit hebben zij aangekaart in de raadsvergadering van dinsdagavond 9 maart. Dit mondde uit in een motie van treurnis. 

Buitenspel wegens handtekeningen 
Meerdere feiten zijn de aanleiding voor de kritiek van ITH en SGP. Als eerste wilde het college de al opgehaalde 1800 handtekeningen voor een referendum niet meetellen voor de in totaal benodigde 2250 handtekeningen. Dit kon niet waar zijn, SGP en ITH trokken aan de bel bij het college, en na advies van de referendumcommissie besloot het college de handtekeningen tóch mee te tellen. Dit gebeurde onder verwijzing naar de ‘VAR’, een digitale scheidsrechter bij het voetbal. Het college werd teruggefloten voor buitenspel zogezegd. 

Lees verder Motie van treurnis voor college Houten wegens niet-neutrale opstelling referendum

10 redenen tegen de Ruimtelijke Koers

ITH heeft tien redenen samengevat tegen de huidige Ruimtelijke Koers. Deze redenen kunt u downloaden in onderstaande advertentie.

  • Kosten nu al 1,5 miljoen euro en inwonersparticipatie ondermaats
  • Ruimtelijke Koers gaat niet om òf er gebouwd wordt, maar voor wie, hoe en waar
  • Ruimtelijke Koers veroorzaakt mismatch op de woningmarkt
  • Voorkom een flatpark en parkeerinfarct
  • Houten geen onderdeel van metropoolregio Utrecht
  • Betaalbaar wonen onmogelijk
  • Vraag inwoners naar hun woningwensen: van aanbod-gericht naar vraaggericht bouwen
  • Ouderen en jongeren verdienen meer leefbaarheid
  • De gezondheid van inwoners staat op het spel
  • Er is een alternatief: Manifest Houtense Koers

Download hier de volledige tekst