Houten krijgt weer tik op vingers in windmolendossier

De gemeente Houten krijgt weer een flinke tik op de vingers op de manier waarop zij met omwonenden van het windmolenpark omgaat. Eerder stelde de Universiteit Utrecht vast dat de windmolens op de verkeerde plaats staan, de verkeerde hoogte hebben en dat burgers niet de bescherming van de gemeente hebben gekregen waar zij recht op hebben.

In navolging hiervan is een mediationtraject met omwonenden gestart. De onafhankelijke Nationale Ombudsman stelt nu vast dat de gemeente ook in dit mediationtraject onbehoorlijk heeft gehandeld. De gemeente heeft gehandeld in strijd met het betrouwbaarheidsvereiste, aldus de Nationale Ombudsman.

Lees verder Houten krijgt weer tik op vingers in windmolendossier

Muziek!

Terug van Gluren bij de Buren, waar ik samen met mijn Lief een prachtige piano-uitvoering had bijgewoond, wist ik het zeker. Ik ga het dit keer hebben over muziek. Muziek is immers zo uniek, het raakt ons allemaal.

Muziek ontroert, beweegt, verbindt en verwondert. Muziek stimuleert de creativiteit van kinderen. Het draagt bij aan taalontwikkeling, aan betere schoolprestaties. Muziek is belangrijk bij de training van het brein. Wetenschappelijk aangetoond door niemand minder dan professor Erik Scherder, de van vele t.v.-optredens bekende neuropsycholoog.             

Lees verder Muziek!

Proef flexibel openbaar vervoer


Naar verwachting zal komend voorjaar de dienstregeling in Houten-Zuid, Schalkwijk en ’t Goy bij proef voor twee jaar vervangen worden door flexibel openbaar vervoer.

Inwoners in Schalkwijk zijn daar niet blij mee. “Als ik twee keer per dag een bus moet bestellen dan ga ik liever fietsen”, zo luidt een veelgehoorde klacht in Schalkwijk.

Daarom ook is ITH vooral benieuwd of bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden, op welke wijze dat is gebeurd, welke suggesties bewoners hebben aangedragen en wat daarmee is gedaan.  

ITH heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder Proef flexibel openbaar vervoer

Nieuw bestuur voor ITH

Tijdens de ledenvergadering van ITH eerder dit jaar heeft het oude bestuur aangegeven plaats te willen maken voor een nieuw bestuur. Twee personen hebben daarop aangegeven in het nieuwe bestuur te willen deelnemen. Dat zijn Sjoerd Kasius en Ricardo Vernooij.

Gedurende de zomer heeft het oude bestuur haar taken voortgezet en met ingang van 4 oktober is het nieuwe bestuur gevormd. Dit bestuur bestaat uit drie leden: Ricardo Vernooij (voorzitter), Sjoerd Kasius (secretaris) en Frank van der Meij (penningmeester).

Ricardo en Sjoerd hebben tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezing 2018 veel werk verzet. Frank is raadslid voor ITH en is in het verleden al eerder penningmeester bij ITH geweest. Het nieuwe bestuur dankt de vorige bestuursleden voor hun werkzaamheden en bijdrage aan ITH.