Motie van treurnis voor college Houten wegens niet-neutrale opstelling referendum

SGP en ITH maken zich zorgen over de informatievoorziening van de gemeente Houten ten opzichte van het referendum over de Ruimtelijke Koers. Dit hebben zij aangekaart in de raadsvergadering van dinsdagavond 9 maart. Dit mondde uit in een motie van treurnis. 

Buitenspel wegens handtekeningen 
Meerdere feiten zijn de aanleiding voor de kritiek van ITH en SGP. Als eerste wilde het college de al opgehaalde 1800 handtekeningen voor een referendum niet meetellen voor de in totaal benodigde 2250 handtekeningen. Dit kon niet waar zijn, SGP en ITH trokken aan de bel bij het college, en na advies van de referendumcommissie besloot het college de handtekeningen tóch mee te tellen. Dit gebeurde onder verwijzing naar de ‘VAR’, een digitale scheidsrechter bij het voetbal. Het college werd teruggefloten voor buitenspel zogezegd. 

Lees verder Motie van treurnis voor college Houten wegens niet-neutrale opstelling referendum

10 redenen tegen de Ruimtelijke Koers

ITH heeft tien redenen samengevat tegen de huidige Ruimtelijke Koers. Deze redenen kunt u downloaden in onderstaande advertentie.

  • Kosten nu al 1,5 miljoen euro en inwonersparticipatie ondermaats
  • Ruimtelijke Koers gaat niet om òf er gebouwd wordt, maar voor wie, hoe en waar
  • Ruimtelijke Koers veroorzaakt mismatch op de woningmarkt
  • Voorkom een flatpark en parkeerinfarct
  • Houten geen onderdeel van metropoolregio Utrecht
  • Betaalbaar wonen onmogelijk
  • Vraag inwoners naar hun woningwensen: van aanbod-gericht naar vraaggericht bouwen
  • Ouderen en jongeren verdienen meer leefbaarheid
  • De gezondheid van inwoners staat op het spel
  • Er is een alternatief: Manifest Houtense Koers

Download hier de volledige tekst

College laat Stichting Buitenwereld hardvochtig aan haar lot over

Kinderboerderij rest niets anders dan faillissement aanvragen

De kinderboerderij en de bijbehorende speeltuin gelden als een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Het is inmiddels een begrip in Houten. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij, omdat faillissement dreigt vanwege het stopzetten van de subsidie door de gemeente.

Lees verder College laat Stichting Buitenwereld hardvochtig aan haar lot over

Inwonerspartij Toekomst Houten wil faillissement Kinderboerderij koste wat kost voorkomen

Hartstochtelijke en noodzakelijke oproep wordt echter niet omarmd door college

Op 9 februari 2021 heeft de Inwonerspartij Toekomst Houten een motie ingediend om te voorkomen dat de Kinderboerderij failliet dreigt te raken. De afgelopen jaren is door diverse perikelen het stichtingsbeheer van de Kinderboerderij niet goed verlopen. Inmiddels er een nieuw gedreven bestuur aangetreden. Het nieuwe bestuur kan echter niet op steun van de gemeente Houten rekenen.

Het college van B&W wil de samenwerking beëindigen en de subsidie definitief stopzetten. Dit betekent dat de Kinderboerderij failliet dreigt te raken. Een dergelijk faillissement kan rampzalig uitpakken voor de continuïteit van de kinderboerderij en het behoud van de dieren. Het lot komt dan in handen van een curator die als opdracht heeft om uitsluitend de belangen van de schuldeisers te behartigen.

Lees verder Inwonerspartij Toekomst Houten wil faillissement Kinderboerderij koste wat kost voorkomen

Behoed Houten voor verkeerde keuzes!

De afgelopen dagen heeft de gemeenteraad gesproken over de Ruimtelijke Koers. De uitkomsten hiervan zijn zorgelijk: stedelijke verdichting, hoogbouw en Houten-West blijft als ontwikkelgebied voor woningen open. Dit staat volledig haaks op het Houten van nu. Inwoners hebben bewust gekozen voor Houten vanwege het unieke karakter. Als zij in een flat hadden willen wonen, dan hadden zij wel voor Nieuwegein gekozen.

Lees verder Behoed Houten voor verkeerde keuzes!