Inspraak inwoners over enorme bouwopgave tot een minimum beperkt

Inwonerspartij Toekomst Houten, SGP-Houten en Houten Anders! zijn furieus door keuze voor overvol schema en digitale gespreksvorm

De plannen voor de Ruimtelijke Koers worden tijdens rondetafelgesprekken besproken ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze rondetafelgesprekken krijgen inwoners de gelegenheid om vragen stellen of hun standpunt toe te lichten.

De partijen in de gemeenteraad kunnen deze inwoners vragen om toelichting en vervolgens ook zelf inhoudelijke vragen stellen aan het college. Voor komende donderdag zal het Rondetafelgesprek plaatsvinden over de plannen rondom de Molenzoom, Centrum en de Koppeling.

Er hebben zich veertig insprekers gemeld, die veelal namens meerdere inwoners spreken. Dit wordt verdeeld over vier blokken van één uur.

Lees verder Inspraak inwoners over enorme bouwopgave tot een minimum beperkt

Meer woningen, maar geen tweede Nieuwegein!

Diverse politieke partijen hebben in Houten in achtereenvolgende colleges de wachtlijsten voor woningen onverantwoord hoog laten oplopen. Jongeren moeten soms meer dan tien jaar wachten. Maar ook ouderen wordt onvoldoende kans geboden om betaalbaar in Houten te kunnen wonen. Inwonerspartij Toekomst Houten wil dat onze eigen kinderen, maar ook onze ouders, als deze op leeftijd raken, het perspectief wordt geboden om in Houten te kunnen blijven wonen.

In de Ruimtelijke Koers hebben CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie ruim twee jaar na hun aantreden eindelijk hun plannen gepresenteerd. De kosten van deze plannen? Ruim anderhalf miljoen euro en dan te bedenken dat deze coalitie tegelijkertijd 1,3 miljoen bezuinigt op de zorg voor ouderen.

Lees verder Meer woningen, maar geen tweede Nieuwegein!

Begroting 2021, bijdrage ITH

Geachte aanwezigen en luisteraars,

Ondanks de vreemde tijd waarin we momenteel leven ivm Covid 19 moeten een aantal zaken toch gewoon doorgaan vinden. Een van die zaken is de bespreking en vaststelling van de begroting 2021 voor de gemeente Houten. De ITH-fractie heeft trouwens van meerdere kanten positieve geluiden gehoord over de betrokkenheid van onze burgemeester op het gebied van Covid-19.

Lees verder Begroting 2021, bijdrage ITH

Drugsoverlast in Houten

In het Algemeen Dagblad van 1 oktober 2020 wordt aangegeven dat er een man aangehouden is voor drugshandel vanuit zijn woning. In het artikel staat vermeld dat er al langer geluiden waren van drugshandel rondom de Stellingmolen.

In de raad van 13 februari 2018 heeft ITH een amendement ingediend bij het raadsvoorstel van de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Lees verder Drugsoverlast in Houten

Forse overschrijding kosten Ruimtelijke Koers is onverantwoord!

ITH geeft college tik op de vingers

De initiële kosten voor de huidige ruimtelijke koers waren één miljoen euro. “Een exorbitant bedrag, zeker gelet op een aantal absurde keuzes die in de Ruimtelijke Koers zijn gemaakt“, aldus Willem Zandbergen, raadslid van ITH.

Bewoners in de Borchen, de Gaardes, de Molen en de Gildes worden geconfronteerd met enorme hoogbouw in hun achtertuin en nu blijkt dat het budget fors is overgeschreden door het college van CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie met nog eens een half miljoen euro.

De ophoging van dit budget is bovendien niet expliciet aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit wijst ITH resoluut van de hand en daarom heeft ITH een motie ingediend dat dit in de categorie is van eens maar nooit weer. Vanaf heden dient het college transparanter, explicieter en zorgvuldiger de raad te informeren over de ontwikkelingen rondom de Ruimtelijke Koers.

De motie van ITH is unaniem aangenomen. De wethouder stelde zich constructief op en erkende dat dit niet had mogen gebeuren en omarmde de motie. Dat is een moedige maar ook noodzakelijke opstelling. De wethouder beloofde oprecht beterschap, maar ITH gaf aan het college hier wel strikt aan te houden.

ITH zal zich desalniettemin blijven verzetten tegen de genoemde keuzes in de Ruimtelijke Koers. Veel inwoners hebben grondige zienswijzen ingediend en ITH zet dit kracht bij in de gemeenteraad. “We zijn content dat het college nu beweegt om een aantal andere keuzes te maken, maar we zijn er nog lang niet, sluit Willem Zandbergen af. ITH blijft strijdbaar voor een leefbaar Houten dat aansluit bij ons Houtens DNA.