ITH pleit voor een speciale wethouder inwonersparticipatie

Wij van ITH willen u als inwoner veel eerder en veel beter betrekken bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen.

Afgelopen jaar is gebleken dat dit bij een aantal zaken niet goed is gegaan. Zoals bij de veranderlocaties in Den Oord, De Molen en De Hagen. Inwonerspartij Toekomst Houten verzekert u, dat u in de toekomst van het begin af aan betrokken zult worden bij de ontwikkeling van de gemeentelijke plannen.

Daarom willen wij ook een speciale wethouder inwonersparticipatie.

Geef een reactie