Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten

ITH heeft ingestemd met dit Plan van Aanpak voor de Ruimtelijke Koers van Houten. Dit plan beoogt te komen tot een gefundeerde beslissing over de ruimtelijke toekomst van de kernen van Houten tot 2040. Of dit moet leiden tot de bouw van 4300 à 5300 woningen, zoals het college dat wil, is voor ITH een spannende vraag en zeker geen uitgemaakte zaak.

Dat zal vooral afhangen van de antwoorden op de vele vragen die bij de ITH-fractie leven.

  • Hoe zijn deze woningen in te passen in de huidige stedenbouwkundige structuur van Houten?
  • Is Houten vrij in de locatiekeuze van deze woningen?
    Gaat Houten opnieuw bouwen voor de woningbehoefte van de regio? Houten heeft dat al twee keer gedaan in opdracht van het Rijk.
  • Met hoeveel woningen kan Houten volstaan als Houten bouwt voor de eigen woningbehoefte?
  • Wat zal het rijksbeleid zijn?

Allemaal vragen die in de loop van de komende jaren worden beantwoord. ITH zal zich als lokale partij goed bezinnen op de ruimtelijke toekomst van de gemeente Houten en haar kernen.

Een motie van de PvdA om waar mogelijk en vooruitlopend op de vaststelling van de Ruimtelijke Koers nu al bouwplannen te ontwikkelen, werd verworpen. Ook collegepartij GroenLinks stemde tegen. Het Plan van Aanpak werd vervolgens met algemene stemmen vastgesteld.

Geef een reactie