Proef draaiprogramma Windpark Houten mislukt

Op 6 juli 2017 heeft de raad bij motie het college van B & W verzocht om met Eneco een proef te doen met een aangepast draaiprogramma voor windpark Houten. Het doel van de proef was om te kijken of met een aangepast draaiprogramma de geluidshinder van de omwonenden nog verder kon worden teruggebracht. De proef hield in: meer draaien overdag en in de nacht draaien in een speciaal ontwikkelde silent mode.

De draaiproef heeft echter volgens het onderzoek van de Universiteit Utrecht niet de gewenste daling van de ervaren geluidshinder opgeleverd. De direct omwonenden hebben toch meer geluidsoverlast ervaren. Wel gaf het aangepaste draaiprogramma een hogere elektriciteitsopbrengst dan het huidige draaiprogramma. De Universiteit Utrecht heeft 30% meeropbrengst over de proefperiode berekend.

Het college heeft het argument van de ervaren geluidshinder het zwaarst laten wegen en stelde de raad voor de oude situatie te behouden. De fracties van D66 en HA wilden echter de proef continueren, maar hun voorstel kreeg alleen bijval van de PvdA.

Een grote meerderheid van de raad steunde het voorstel van het college om het argument van de toegenomen geluidsoverlast het zwaarst te laten wegen.

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is altijd tegen dit windpark geweest. De Universiteit Utrecht stelde eerder al vast dat er sprake is van een verkeerde locatiekeuze van de windmolens, verkeerde hoogte en dat burgers niet de bescherming hebben gekregen waar zij recht op hadden.

De conclusies van deze proef rechtvaardigen dan ook de keuze van het handhaven van de maatwerkvoorschriften.

Geef een reactie