Windpark Goyerbrug ; melkkoe voor gemeente en ontwikkelaar

De besluitvorming omtrent het 2e windpark zit in de bestuurlijke planning. Veel stukken te lezen, waaronder de ingebrachte zienswijzen en de voorgestelde beantwoording daarop. Allemaal stukken die wettelijk gezien aanwezig moeten zijn om een besluit te nemen.

De beslispunten in het raadsvoorstel liegen er niet om; beantwoording zienswijzen vast te stellen, de verklaring van geen bedenkingen af te geven, de notitie met kaders voor windfonds vast te stellen en een greep van 150.000 euro uit de beklemde reserve te doen. Wanneer het park operationeel is, stort de initiatiefnemer in jaar 3, 4 en 5 dan €16.667,- hier in terug.

Wij maken ons op voor een wederom beladen RTG met heel veel vragen. Belanghebbenden maken zich op voor de juridische strijd en doen WOB-verzoeken om de achterstand aan informatie in te lopen. Het gehele proces is toch niet zo transparant als men het doet voorkomen. Blijkbaar zijn de eerdere lessen omtrent windenergie alweer vergeten.

Het instellen van een windfonds was een wens van de raad, waarbij gesteld werd dat initiatiefnemer deze voor 50% ging vullen. Niemand heb ik horen zeggen dat er gemeenschapsgeld in moet! De kaders van dit fonds zijn bovendien zo vaag, dat ik me niet kan voorstellen dat dit beslispunt er zo doorgejast kan worden.

ITH is altijd tegenstander geweest van deze locatie. Deze windturbines zijn zo  enorm groot (2x de Domtoren!) en bovendien in het Houtens landschap zeer ongewenst.

De effecten van een dergelijke turbine zijn nog helemaal niet in kaart gebracht en alles wat beweerd wordt over windpark Goyerbrug zijn berekeningen en aannames. Niemand kan dus met zekerheid zeggen wat het effect zal zijn in ons Houtens landschap of wat de mogelijke gevolgen zullen zijn voor direct omwonenden en buurtgemeenten.

Kortom, het W woord zal veelvuldig vallen komende tijd. Voor- en tegenstanders zullen de zaal wel vullen en wat doet het college?  Door de strot duwen en op naar het volgende onderwerp?

Hanny van Doorn
Inwonerspartij Toekomst Houten

Geef een reactie