Referendum wordt tegengewerkt: opgehaalde handtekeningen mogen niet meetellen

Inwonerspartij Toekomst Houten en SGP-Houten willen spoeddebat

Naar aanleiding van de Ruimtelijke Koers heeft een aantal Houtense inwoners het initiatief genomen tot het houden van een referendum. De Ruimtelijke Koers is bepalend voor de toekomst van Houten. De huidige voorstellen van het college zijn gericht op hoogbouw en stedelijke verdichting. Veel inwoners vinden dit niet in lijn met het zo gewaardeerde Houtens DNA. Ook is er veel onbegrip voor een nieuwe woonwijk aan de A27, met alle gezondheidsrisico’s van dien.  

Eerder werd een verzoek van ITH en SGP om de keuzes van de Ruimtelijke Koers aan een second opinion te onderwerpen afgewezen door de coalitie. Recent is een aantal Houtenaren een initiatief gestart voor een referendum. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het inleidend referendumverzoek, zij het dat de meeste partijen dat slechts schoorvoetend deden.  

Voor dit inleidend referendum verzoek waren 200 handtekeningen nodig van kiesgerechtigde Houtenaren. De initiatiefnemers hadden 218 geldige handtekeningen ingediend, waardoor het inleidend referendumverzoek geldig werd. Deze handtekeningen zijn op 26 oktober 2020 ingediend. Intussen zijn de initiatiefnemers doorgegaan met het verzamelen van handtekeningen en staat de teller inmiddels op meer dan 1400 handtekeningen. Maar nu stelt de gemeente dat al deze handtekeningen op een nieuw formulier moeten worden geplaatst.  

ITH en SGP vinden dit niet acceptabel. ″Dit niet uitlegbaar. De gemeente Houten zou inwoners en initiatieven vanuit de samenleving juist moeten faciliteren in plaats van traineren. Bovendien blijkt niet uit de verordening dat er met een bepaald formulier moet worden gewerkt”,  aldus Willem Zandbergen (ITH). Namens SGP-Houten stelt Wouter van den Berg: “Voor inwoners is dit niet te volgen, al meer dan 1400 Houtenaren zetten hun handtekening in de veronderstelling dat ze daarmee steun geven aan een referendum. Die handtekeningen zijn van waarde, en horen meegeteld te worden.”

Geef een reactie