Rol college bij Kinderboerderij blijft vragen oproepen

Inwonerspartij eist volstrekte openheid van zaken over wegdoen van dieren en bezwaarprocedure

De kinderboerderij en de bijbehorende speeltuin gelden als een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Veel Houtenaren hebben zich jarenlang ingezet voor de Kinderboerderij of doen dat nog. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij in de hoop een onnodig faillissement af te kunnen wenden.

Het college van B&W beëindigde echter de subsidierelatie en ondanks een nieuw aangetreden bestuur wilde het college deze subsidierelatie niet meer herstellen. Daarmee liet het college van B&W de Kinderboerderij volledig aan haar lot over met een faillissement tot gevolg. Dit terwijl er nog een bezwaarprocedure liep tegen het besluit van het college van B&W om de subsidierelatie te beëindigen.

Dit bezwaar is op 12 november 2020 ingediend door het bestuur van de Kinderboerderij en tot op de dag van vandaag is er niets meer vernomen van deze procedure. ″Dit is op zijn minst opmerkelijk. Juist omdat het besluit van het college tot het beëindigen van de subsidierelatie het faillissement tot gevolg heeft gehad.

Bezwaarprocedures zijn er voor de rechtsbescherming van burgers tegen eventuele verkeerde besluiten van de overheid. Ik wil precies weten hoe het nu zit en ook het voormalig bestuur, het personeel en de vrijwilligers hebben het recht om dit weten. Dat de curator na het faillissement de rechtsopvolger van het bestuur is, laat onverlet dat bestuursleden nog steeds belanghebbende zijn.

Als het geding al zo ver gevorderd is dat de zitting al is ingepland en de uitnodiging door partijen is ontvangen, dan kan de curator na een faillissement niet meer overgaan tot het overnemen van het geding. De hoorzitting heeft reeds plaatsgevonden en dan volgt uit de wetsystematiek dat het bestuur de bezwaarprocedure kan voortzetten,″ aldus jurist en raadslid Willem Zandbergen van ITH.

″Dat het college van B&W het bestuur van de kinderboerderij in de bezwaarprocedure buiten spel heeft gezet is rechtens discutabel. Zandbergen vervolgt: ″Ik wil het advies van de bezwaarcommissie zien en als blijkt dat de subsidierelatie onterecht is beëindigd, dan hebben wij een hartig woordje te spreken met deze wethouder″.

De rol van het college roept echt nog meer vragen op nu ineens veel dieren wegmoeten. Per 1 maart 2021 is de gemeente nu zelf eigenaar geworden van de dieren van de Kinderboerderij. Ondanks dat het college meerdere malen heeft aangegeven mee te willen denken over hoe de dieren behouden kunnen worden voor de Kinderboerderij, moeten van de wethouder nu ineens een groot aantal dieren weg.

Dit zou volgens de wethouder te maken hebben met de gezondheid van de dieren. De dierenarts die de afgelopen drie jaren bij de Kinderboerderij betrokken is geweest, ontkent dit echter. Aan Omroep Houten verklaarde de dierenarts dat de benodigde vaccinaties zijn gegeven aan de dieren en dat de dieren de benodigde curatieve en preventieve zorg heb gehad.

Op vragen van Omroep Houten aan wethouder Overweg op welke analyse en deskundigen hij zich baseerde, wilde hij geen antwoord geven. ″Dit is ronduit ontluisterend en goed journalistiek werk van Omroep Houten. De wethouder besluit kennelijk om dieren weg te halen bij de Kinderboerderij, terwijl hij de dienstdoende dierenarts daarover niet heeft geraadpleegd. Ik wil absolute openheid van de adviezen en rapporten waarop hij zijn beslissing baseert om de dieren weg te halen″, vervolgt Willem Zandbergen van de Inwonerspartij.

De kinderboerderij wordt gevoeld als een gezamenlijk, collectief bezit van alle Houtenaren. Jarenlang hebben veel Houtenaren, vrijwilligers, omwonenden en de dieren hieraan plezier beleefd.

Laten we behoedzaam omgaan met dit mooie pareltje van Houten. De wijze waarop dit college omgaat met de Kinderboerderij getuigt hier niet van. Dat verdienen de mensen en ook de dieren niet. De Inwonerspartij zal de wethouder bevragen over het wegdoen van de dieren alsmede over de lopende bezwaarprocedure en eist volstrekte openheid van zaken.

Geef een reactie