Schriftelijke vragen kinderboerderij

In het Houtens Nieuws van 25 november 2020 werd bekend gemaakt dat initiatieven van vrijwilligers om een nieuw bestuur te vormen van Kinderboerderij De Buitenwereld niet op steun van de gemeente Houten kunnen rekenen. Bovendien geeft de wethouder aan dat verschillende ondernemers zich gemeld hebben, die wel kansen zien voor de kinderboerderij.

Veel Houtenaren ervaren plezier van De kinderboerderij en de speeltuin. Het is inmiddels een begrip in Houten geworden. Het is Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) er veel aan gelegen dat de kinderboerderij in haar huidige vorm behouden blijft. Nu de wethouder duidelijk de richting op gaat van commerciële exploitatie in plaats van het continueren van een stichtingsconstructie, dreigt de kinderboerderij niet meer in handen te komen van eigen inwoners van Houten.

Bovendien is onbekend wat dit gaat betekenen voor de direct omwonenden en in hoeverre omwonenden hierbij worden betrokken. Ook blijkt vooralsnog niet welke inspanningen het college van Houten gaat doen om onnodige verhuizing van de dieren te voorkomen.

Inwonerspartij Toekomst Houten vindt dat de wethouder meer regie moet nemen en spoedig met een oplossing dient te komen samen met de vrijwilligers om de kinderboerderij en de speeltuin in hun huidige vorm te behouden.

Als de wethouder voornemens is echt iets anders te willen met de kinderboerderij, zal de gemeente daar duidelijk over moeten zijn en omwonenden expliciet daarbij te betrekken. Tot op heden leidt de berichtgeving alleen maar tot onrust en is daar niemand bij gebaat.


ITH heeft schriftelijke vragen gesteld, die u hieronder kunt downloaden.

Geef een reactie