Schriftelijke vragen over tekortkomingen Kidsplus

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft vragen gesteld aan het Houtens college naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad van 4 november waarin staat dat de GGD een breed scala aan tekortkomingen heeft ontdekt bij Kidsplus o.a. bij de locatie Montessori kinderopvang in Houten.

ITH stelt dat de wettelijke eisen waaraan kinderopvangorganisaties moeten voldoen er niet voor niets zijn. ‘’Kinderen zijn kwetsbaar en daar moeten we erg zuinig op zijn. Onder geen beding mag hun welzijn of gezondheid in het gedrang komen. Dat is onaanvaardbaar’’ aldus raadslid Sjoerd Kasius.

Deze kinderopvangorganisatie staat al onder verscherpt toezicht en toch worden er allerlei tekortkomingen geconstateerd. Er is een moment dat er moet worden ingegrepen en dat is wat ons betreft nu het geval. ITH eist dan ook dat er vanuit de gemeente Houten handhavend moet worden opgetreden.

1 reactie op “Schriftelijke vragen over tekortkomingen Kidsplus

Geef een reactie