Schriftelijke vragen restitutie OZB

OZB weg ermee

Voor 2018 ontvangt de gemeente 320.000 euro meer aan onroerendzaakbelastingen (OZB) dan was geraamd. Mooi voor de gemeente, maar niet voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden.

Deze hogere opbrengst wordt voor het grootste deel verklaard doordat de WOZ-waarde van woningen en panden aanzienlijk hoger is dan werd aangenomen op het moment van het vaststellen van het OZB-tarief. Dat betekent voor menig eigenaar van onroerend goed een meer dan trendmatige lastenstijging en dat strookt niet met het beleid van de gemeente.

Waardeontwikkelingen van onroerend goed mogen namelijk geen gevolgen hebben voor het gemeentelijk belastingniveau. Daarom dient de raad bij stijgende WOZ-waarden, hetgeen in Houten zich thans zeer sterk voordoet, het OZB-tarief navenant te verlagen.

Daarom acht ITH het redelijk om aan eigenaren van woningen en panden de over dit jaar teveel betaalde OZB terug te betalen.  ITH heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Geef een reactie