Bouw seniorenwoningen Den Oord

seniorenwoningen Den Oord

Het Houtens college heeft de plannen voor de bouw van wooneenheden in de wijk Den Oord gewijzigd. In plaats van 40 tot 50 woningen, worden dit er nu maximaal 70.

Deze plannen wijken sterk af van de oorspronkelijke plannen. Omwonenden waren van een veel lager aantal uitgegaan. Zij vrezen nu dat er in vier of misschien wel vijf woonlagen wordt gebouwd.

Inwonerspartij ITH deelt deze zorg volledig. ITH heeft bij de vaststelling destijds van het Programma Ruimte over de wijk Den Oord zich verzet tegen hoogbouw.

Wens omwonenden respecteren

In het plan wordt uitgegaan van 50% sociale woningbouw en 50% vrije huur. In onze gemeente geldt normaal gesproken het uitgangspunt van 30% om 70%. Ook de omwonenden gaan daarvan uit. ITH vindt  dat ook hier de wens van omwonenden gerespecteerd dient te worden.

Schriftelijke vragen

De fractie van ITH heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Daaruit moet duidelijk worden hoe hoog er wordt gebouwd en of het college vindt dat deze hoogbouw past in de wijk. Ook wil ITH weten waarom er geen rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden en waarom er geen lessen zijn getrokken uit een vergelijkbare situatie op De Molen.

Geef een reactie