Image

Wie ben jij en hoe kom je in de lokale politiek?

Ik ben Sharon Zwijsen en ik ben opgegroeid in Houten. Ik heb in Houten op de basis- en middelbare school gezeten en mijn studie Rechtsgeleerdheid heb ik aan de Universiteit Utrecht gevolgd. Ik werk tevens in Houten, in de horeca. Toen in 2021 de Ruimtelijke Koers gepresenteerd werd was ik niet tevreden met de plannen. Ik zag dat er onvoldoende rekening gehouden was met de woonwensen van de Houtense inwoners, in het bijzonder de jongeren. Daarbij paste invulling van de bouwopgave niet bij de rest van Houten en het Houtense DNA. Ik heb toen, samen met een groepje inwoners, het Manifest Houtense Koers geschreven. We hebben gestreefd naar een plan dat beter paste bij de wensen en behoeften van de inwoners van Houten, waar de gemeente gezonder en betaalbaarder kon bouwen. Gedurende dit proces en het debat rondom de Ruimtelijke Koers heb ik me gerealiseerd dat ik niet tevreden was met de manier waarop inwoners, en vooral jongeren, betrokken werden bij het maken en uitvoeren van plannen in de gemeente Houten. Om deze reden heb ik besloten mij in te zetten voor de lokale politiek.

Waarom kies jij voor ITH?

Ik kies voor ITH omdat ik vind dat onze lokale politiek moet draaien om de inwoners van Houten. In de landelijke politiek worden voldoende besluiten genomen die voor een ieder gelden. We kunnen ons in de lokale politiek onderscheiden door te vragen, te luisteren en vervolgens te handelen. ITH staat als lokale politieke partij volledig vrij om voor 100% achter de belangen van haar inwoners te gaan staan. Het spreekt mij aan dat zij de afgelopen raadsperiodes met hun bijdrages en stemgedrag hebben laten zien dat de inwoner altijd vooraan dient te staan!

 

Op welk resultaat van ITH in de afgelopen raadsperiode ben jij het meest trots?

Het meest trots ben ik op de manier waarmee ITH omgegaan is met plannen waar het draagvlak klein was en de participatie ondermaats. Ik voelde me uiteraard als lid van het Manifest Houtense Koers enorm gesteund door de bijdrage die ITH geleverd heeft aan het realiseren van bijvoorbeeld het onderzoek naar Houten-Oost en het referendum. Echter, ook vele andere inwoners die ik sprak vonden het fijn dat het geluid dat zij in de samenleving lieten horen ook doorklonk in de raadsbijdrages van ITH. Tevens ben ik trots op de manier waarop ITH zich heeft ingezet voor de woonwensen van jongeren. Het is belangrijk dat de woningen die gebouwd worden aansluiten op de woonwensen van de inwoners van Houten, zowel de jongeren als de ouderen.

 

Wat zou je de komende jaren in Houten met ITH willen bereiken?

In de komende jaren hoop ik met ITH te bereiken dat inwoners actief betrokken worden in de planfase van nieuwe initiatieven. Hiermee zorgen we er samen voor dat plannen sneller gerealiseerd kunnen worden, met minder weerstand. Tevens hoop ik samen met ITH voor jongeren een aanspreekpunt te zijn. Jongeren moeten actief bewust zijn dat de lokale politiek weldegelijk effect kan hebben op het realiseren van hun wensen. In de gemeenteraad dient het belang van deze jongeren vertolkt te worden en ik zal me volledig inzetten om dit geluid, namens hen, te laten horen!