Image

Wie ben jij en hoe kom je in de lokale politiek? 

Mijn naam is Sjoerd Kasius, ik ben 29 jaar en ik woon mijn gehele leven in Houten. Politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd en ik ben mij een aantal jaren terug gaan verdiepen in de lokale politiek. Na een aantal gesprekken met raadsleden, heb ik besloten mij aan te sluiten bij ITH. Ik besloot dat ik actief wilde meedoen en mijn mening wilde laten horen.

Waarom kies jij voor ITH?

De Inwonerspartij is al jaren lang een stabiele factor in de Houtense politiek en de leider van de oppositie. ITH is echt een partij die staat voor de inwoners van Houten. Het verleden bewijst dat het  keer op keer mis blijft gaan met participatie van omwonenden bij gemeentelijke projecten en ITH is de enige partij die de vinger aan de pols houdt. ITH heeft een duidelijke visie en een hecht team die deze visie en waarden uitdragen. ITH bekijkt beleid rationeel met het oog op wat het beste voor Houten is, zonder Haagse bemoeienis.

Op welk resultaat van ITH in de afgelopen raadsperiode ben jij het meest trots? 

Ik ben trots op meerdere dingen. Ten eerste heeft ITH meteen doorgehad dat de Ruimtelijke Koers een plan zonder draagvlak was en hebben we samen met betrokken inwoners dit plan tegen gehouden. Ten tweede, de niet aflatende strijd voor het behoud van de kinderboerderij en speeltuin. De raadsleden van ITH hebben op de barricade gestaan om ten volle te strijden voor eerlijk beleid omtrent de kinderboerderij en de hardvochtige wijze van handelen van de wethouder te corrigeren. Deze maatschappelijke functie is een must voor Houten

 

Wat zou je de komende jaren in Houten met ITH willen bereiken?

Samen met ITH wens ik de komende jaren te bereiken dat er passende en betaalbare woningbouw voor jongeren en senioren wordt gerealiseerd.  Hierbij dienen de Houtense kernwaarden zoals groen en de menselijke maat niet te worden verkwanseld, maar we dienen te zorgen voor een plek voor een ieder die in Houten woont of geboren is. Draagvlak en participatie zijn doelen met grote prioriteit bij ieder plan, de inwoner moet meegenomen worden vanaf de planfase. De inwoners van Houten zijn de ambassadeurs, de experts van hun wijk, zij weten het beste wat past en nodig is, samengevat: als ITH gaat besturen dan staan wij er voor dat de ontwikkelaars waar wij als gemeente mee samen werken de omwonenden mee neemt vanaf het begin. Gebeurt dit niet, dan mag het traject opnieuw.