ITH wil dat het stadsstrand Houten blijft

De situatie rond het stadsstrand Houten is aanleiding voor Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) voor het stellen van schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Het stadsstrand is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement van sport, spel en ontspanning voor de inwoners van Houten. Maar er zijn onzekerheden of dit initiatief kan blijven bestaan.

ITH wil dat de gemeente dergelijke initiatieven veel intensiever stimuleert, faciliteert en ondersteunt. ITH wil de komende jaren inzetten op behoud van het stadsstrand Houten. Als daar meer inspanningen vanuit de gemeente voor nodig zijn, dan moet dat maar.

Het stadsstrand wordt georganiseerd voor Houtenaren en door Houtenaren en geldt als een mooi initiatief vanuit de Houtense samenleving. Deze is gericht op het vergroten van de sociale cohesie tussen burgers en draagt bij aan een meer bruisend karakter van Houten.

Geef een reactie