Image

Actuele Dossiers

In Houten spelen veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn beschreven in afzonderlijke dossiers. Het gaat om:

Ruimtelijke Koers (2020 - 2021)

Ruimtelijke Koers Houten

De wachtlijsten voor woningen zijn de laatste jaren onverantwoord hoog opgelopen. Jongeren en ouderen krijgen onvoldoende kans om betaalbaar in Houten te wonen. Houtenaren vinden Houten nog steeds een fijne plek om te wonen en willen daarom graag in Houten blijven wonen.

Inwonerspartij Toekomst Houten vindt dat dit ook mogelijk moet zijn!! In de plannen van de Ruimtelijke Koers staan flatgebouwen tot 14 hoog, minder groen, enorme verkeersdrukte, stedelijke verdichting en hoogbouw in verschillende wijken alsmede nieuwbouw nabij de A27 (waarvan de GGD en het RIVM aangeeft dat dit tot ernstige gezondheidsgevolgen kan leiden).

Het plan heeft dan ook voor veel weerstand gezorgd onder de Houtenaren. Er zijn ongeveer 400 zienswijzen ingediend op het plan. Een ongekend hoog aantal, waarin de bezwaren van de Houtenaren duidelijk werd beschreven. Wat er toe heeft dat een aantal initiatiefnemers een referendum over de Ruimtelijke Koers wilden.

Samengevat is ITH tegen de Ruimtelijke Koers om de volgende redenen:

  • Kosten nu al 1,5 miljoen euro en inwonersparticipatie ondermaats
  • Ruimtelijke Koers gaat niet om òf er gebouwd wordt, maar voor wie, hoe en waar
  • Ruimtelijke Koers veroorzaakt mismatch op de woningmarkt
  • Voorkom een flatpark en parkeerinfarct
  • Houten geen onderdeel van metropoolregio Utrecht
  • Betaalbaar wonen onmogelijk
  • Vraag inwoners naar hun woningwensen: van aanbod-gericht naar vraaggericht bouwen
  • Ouderen en jongeren verdienen meer leefbaarheid
  • De gezondheid van inwoners staat op het spel
  • Er is een alternatief: Manifest Houtense Koers

Op donderdag 18 maart 2021 werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. Een ruime meerderheid van bijna 66% stemde tegen de Ruimtelijke Koers en slechts iets meer dan 32% voor. Deze overduidelijke stem van de inwoner heeft ons gesterkt in onze opstelling.

De plannen in de Ruimtelijke Koers staan volledig haaks op het Houten van nu. Inwoners hebben bewust gekozen voor Houten vanwege het unieke karakter. ITH is dan ook voor het behoud van het Houtense DNA. De plannen sluiten kortom niet aan bij wat inwoners willen, wat Houten nodig heeft en ook wat niet wat bij Houten past.

Het negeren van signalen van de inwoners door het college heeft er toe geleid dat er enorme vertraging is opgelopen en dat er anderhalf miljoen euro is uitgegeven aan een plan dat niet gedragen wordt door Houtenaren.