Image

Op 4 november 2005 is ITH opgericht. ITH bestaat uit betrokken, slagvaardige en enthousiaste inwoners, afkomstig uit alle delen van de Houten. Inwoners -jong, oud, met de meest uiteenlopende (politieke) achtergronden- die in 2005 vonden dat het zo niet langer meer kan met het gemeentebestuur.

Onder meer de komst van windmolens, problemen met de warmtepompen en Leebrug 2 (kerk, woonzorgcomplex) waren reden dat bewoners elkaar vonden. Teleurgesteld als wij zijn in de gemeente Houten en haar politici, hebben wij in 2006 gebruik gemaakt van ons democratisch recht ons te organiseren en een positie te verwerven binnen het Houtens gemeentebestuur.

In vervolg daarop sloten andere bewoners zich bij het initiatief voor een nieuwe inwonerspartij aan. Na de verkiezingen in 2006 nam ITH met twee zetels plaats in de gemeenteraad van Houten. Vier jaar later in 2010 heeft u als inwoner van Houten,  ITH de grootste partij gemaakt en waren we met vijf zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Tijdens de verkiezingen in 2014 haalde ITH vier zetels. In 2018 werd ITH weer een van de grootste partijen in Houten, met 5 zetels. 

In 2022 behaalde dé Inwonerspartij 5109 stemmen. Hierdoor namen 8 raadsleden namens ITH plaats in de gemeenteraad. Meteen nam zij het initiatief om een nieuwe coalitie te vormen. ITH vormde samen met Natúúrlijk Houten, VVD en SGP een coalitie. Twee vrouwelijke wethouders (Ria Frowijn en Rosa Molenaar) namen plaats voor ITH. Zij hebben verschillende portefeuilles waaronder inwonersparticipatie, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische zaken, onderwijs, kunst en cultuur, sport, dierenwelzijn. 

Nalatenschap Gerard Zandbergen

Gerard Zandbergen, fractievoorzitter en politiek leider van150gerard2
Inwonerspartij Toekomst Houten, is onverwacht in de ochtend van 4 mei 2019 overleden. Met grote verslagenheid hebben de fractie en het bestuur van ITH kennisgenomen van dit bericht.

We verliezen in hem een bevlogen en betrokken leider, die altijd voor de inwoners van Houten klaarstond. Het was zo bijzonder om samen met hem in de Houtense politiek te mogen optrekken. We zagen van dichtbij hoe hij zich het lot van inwoners aantrok: oprecht, eerlijk en strijdbaar. We gaan onze kleurrijke leider missen, maar bovenal gaan we een lieve en zorgzame man missen, die baken in ons leven was.

Gerard Zandbergen heeft zich altijd beijverd voor de positie van inwoners van de gemeente Houten. In 2005 richtte hij Inwonerspartij Toekomst Houten op. Hij heeft de partij gebracht tot een factor van betekenis in de Houtens politiek.

De afgelopen jaren behoorde de partij steevast tot één van de drie grootste partijen in Houten. Het daadwerkelijk betrekken van inwoners bij besluitvorming was zijn rode draad. Daar waar inwoners niet serieus werden genomen, voerde hij regelmatig stevig oppositie.

Hij heeft altijd aangegeven dat dit niet persoonlijk bedoeld was, maar dat hij het zag als zijn democratische opdracht om de belangen en de positie van inwoners goed te behartigen. Dat is waarom de mensen voor mij altijd hebben gekozen.

Tot het laatst was Gerard Zandbergen actief. Onlangs nog stelde hij vragen aan het college van B&W over het sluiten van de huisartsenpost, omdat hij wil dat de medische zorg voor de inwoners geborgd blijft. Hij is feitelijk in zijn harnas, gestorven.

Met het verlies van Gerard Zandbergen is ITH een boegbeeld en voorbeeld verloren voor ITH en van de Houtens politiek.

Image