Unanieme steun motie fietspad Beusichemseweg!

Het traject Beusichemseweg tussen ’t Goy en de Goyerbrug is voor fietsers, met name voor de jeugdige fietser, onveilig.

Auto’s, vracht- en landbouwverkeer, alsmede fietsers moeten allemaal van dezelfde smalle weg gebruik maken. Het is dus zaak dat de veiligheid van de fietser verbeterd wordt.

Daarom dienden in het kader van de uitvoering van het bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid de fracties van CDA en SGP een motie in, waarin het college van B & W werd gevraagd om voor oktober 2019 met verbetervoorstellen te komen. Ook werd gevraagd de ambitie hoog te houden om in de toekomst op dit traject een vrijliggend fietspad te realiseren.

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) was het hier volledig mee eens en gaf steun aan deze motie via mede ondertekening daarvan. Datzelfde deden de fracties van D66 en HA.

Na enig debat in de raad, waar het onder meer ging over de vraag hoe deze maatregelen te financieren, kreeg de motie ook de steun van de verantwoordelijk CDA-wethouder. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Geef een reactie