Image

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Hier vind u het verkiezingsprogramma met daarin de ambities van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Verkiezingen waar echt iets te kiezen valt en waarbij voor u als inwoner veel op het spel staat: de toekomst van Houten. ​Het is dan ook essentieel dat de inwoners betrokken worden bij de vormgeving van de toekomst van Houten. De lijfspreuk van het verkiezingsprogramma van ITH is daarom niet zonder reden: " Inwoners voortaan vooraan! ".

In onze ambities stellen wij u als inwoner centraal. Onze inzet is dat u als inwoner zo vroeg mogelijk bij de planvorming dient te worden betrokken en tijdig wordt geïnformeerd, zeker bij u in de wijk. Maar ook ten aanzien van inhoudelijke thema’s bent u als inwoner steeds het uitgangspunt. Of het nu gaat om het bouwen van extra betaalbare woningen, veiligheid, duurzaamheid, sport of cultuur. Zonder inwoners is er immers geen gemeente en zonder uw inspraak is er geen goede besluitvorming.

Onze ambities, die de leidraad van het programma vormen, zijn hieronder kort voor u samengevat:

1. Wanneer participatie niet goed verlopen is, dan moet het opnieuw

Wanneer participatie niet goed verlopen is, dan moet het opnieuw

ITH stelt bij elk initiatief de voorwaarde dat wanneer de participatie niet goed verlopen is, het plan terug moet naar de tekentafel. Daarbij wil ITH dat inwoners in de planfase betrokken worden, inspraak krijgen bij de plannen die gemaakt worden en meebeslissen over de te maken keuzes. Door zo vroeg mogelijk de inwoners van Houten te betrekken zullen er betere plannen worden ontwikkeld, die op minder of geen weerstand stuiten en beter passen in Houten.

Inwonersparticipatie is belangrijk bij het ontwerpen van nieuwbouwplannen. Op locaties van nieuwbouw moet vooral de buurt nauw betrokken worden bij de invulling van de plannen. ITH zet zich in voor werkgroepen en klankbordgroepen voor wijken, zodat omwonenden kunnen meedenken en meebouwen aan plannen in hun buurt.