Waarom ITH?

Inwonerspartij Toekomst Houten heeft in de afgelopen jaren voor de volgende belangrijke zaken gestreden:

Inspraak

Als dé inwonerspartij van Houten zetten wij ons altijd in om ervoor te zorgen dat inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. En dan niet achteraf als de besluiten al genomen zijn, maar juist daarvoor.

Dit is niet alleen ingegeven vanuit het democratisch gedachtegoed dat de politiek bestaat bij de gratie van haar inwoners, maar ook omdat inwoners over veel expertise beschikken. Zij weten wat er speelt in hun wijk en hebben de kennis over historische, culturele en natuurwaarden in Houten.

ITH zit er voor de inwoners van Houten. En opkomen voor inwoners van Houten is helaas nog steeds hard nodig in Houten. Er zijn helaas te veel voorbeelden waar dit geheel fout is gegaan. Inwonerspartij Toekomst Houten blijft strijdbaar voor een eerlijke politiek, waarbij de stem van de inwoners er wel toe doet!

Dossiers

In Houten spelen veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn beschreven in afzonderlijke dossiers. Het gaat om: