Kinderboerderij

Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij in de hoop een onnodig faillissement af te kunnen wenden. Het college van B&W beëindigde echter de subsidierelatie en ondanks een nieuw aangetreden bestuur wilde het college deze subsidierelatie niet meer herstellen, met een faillissement tot gevolg. Dit terwijl er nog een bezwaarprocedure liep tegen het besluit van het college van B&W om de subsidierelatie te beëindigen.

Het bestuur noch de gemeenteraad zijn geïnformeerd over de uitkomst van deze bezwaarprocedure. De gemeente Houten heeft namelijk nooit een beslissing genomen over het bezwaar, maar heeft daarover een schikking getroffen met de curator. Dit terwijl de bezwaarschiftencommissie wel reeds haar advies had uitgebracht. Dit advies heeft het college onder zich gehouden. Uit deze stukken blijkt nu dat de bezwaarschriftencommissie duidelijk adviseert het bezwaar gegrond te verklaren.

De gemeente had volgens de bezwaarschriftencommissie voor het beëindigen van de subsidie een redelijke termijn in acht moeten nemen en met deze termijn had het faillissement voorkomen kunnen worden. Deze informatie was dus cruciaal! ITH heeft altijd gezegd dat het faillissement voorkomen had kunnen worden en nu blijkt uit de stukken dat een faillissement voorkomen kunnen komen. Ook is de wethouder hierover niet transparant geweest naar het bestuur van de Stichting.

ITH vindt het echt ongehoord hoe met inwoners wordt omgegaan die zich jarenlang hebben ingezet voor onze mooie kinderboerderij. Dit doet geen recht aan al hun waardevolle inspanningen.

Ook wil de wethouder nu ineens veel dieren weghalen bij de kinderboerderij. Dit zou volgens de wethouder te maken hebben met de gezondheid van de dieren. De dierenarts die de afgelopen drie jaren bij de Kinderboerderij betrokken is geweest, heeft bij Omroep Houten verklaard dat de benodigde vaccinaties zijn gegeven aan de dieren en dat de dieren de benodigde curatieve en preventieve zorg hebben gehad.

Dossiers

In Houten spelen veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn beschreven in afzonderlijke dossiers. Het gaat om: