Sociaal domein

De sociale koers die richting moet geven aan hoe de gemeente in het sociale domein invulling geeft aan haar taken liet sterk te wensen over. Behalve dat de sociale koers al ruim een jaar vertraging heeft opgelopen geeft het ook geen antwoord op hoe wordt omgegaan met de forse bezuinigingen die het college op dit domein wil doorvoeren.

ITH omarmt het principe dat iedereen telt en staat voor een inclusieve samenleving, maar bij deze sociale koers is het maar sterk de vraag of mensen krijgen waar ze recht op hebben. Op onderdelen is het forse verschraling van het aanbod. Door het college werd toegezegd dat er binnen twee maanden concrete uitvoeringsplannen zouden zijn. Niet bleek minder waar.

Ondanks dat de sociale koers wel enigszins verbeterd was, ontbreekt nog steeds een concreet afwegingskader en goed uitgewerkte indicatoren. Het lijkt wel alsof het college geen urgentiebesef heeft, de visitatiecommissie heeft eerder al aanbevolen tot concretisering naar de praktijk en toch is er niets meegedaan.

Het proces van de sociale koers verdient allesbehalve een schoonheidsprijs en dan te bedenken dat dit om de allerkwetsbaren van de Houtense samenleving gaat.