Verkiezingsprogramma

“Inwoner centraal, Houten vooruit!”, dat is het motto van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).

Dit programma omvat de standpunten en beleidsplannen van ITH voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit verkiezingsprogramma geldt als leidraad voor de raads- en commissieleden van ITH voor de komende vier jaren. Zij committeren zich met hun kandidaatstelling voor ITH om de standpunten en beleidsplannen van dit programma overtuigend en weloverwogen uit te dragen.

Deze standpunten vloeien voort uit het fundament dat ITH de lokale politieke partij van Houten is. Dit betekent dat ITH onafhankelijk is en geen rekening hoeft te houden met landelijke en provinciale politieke partijen en hun dogma’s. ITH is niet gebonden en kan daardoor oprecht en alleen voor de belangen van de gemeente Houten opkomen en hun inwoners. Dat maakt ITH in Houten uniek!

Verkiezingsprogramma ITH 2018-2022 (pdf)