Windturbines Goyerbrug

Geen windpark op deze plek zonder draagvlak en duidelijke afspraken. De windturbines zijn zo enorm groot (2x de domtoren) en bovendien in het Houtens landschap zeer ongewenst. De effecten van een dergelijke turbine zijn nog helemaal niet in kaart gebracht en alles wat beweerd wordt over windpark Goyerbrug zijn berekeningen en aannames.

Niemand kan dus met zekerheid zeggen wat het effect zal zijn in ons Houtens landschap of wat de mogelijke gevolgen zullen zijn voor direct omwonenden en buurtgemeenten.

In het coalitieakkoord heeft de coalitie van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie aan de inwoners beloofd dat aantoonbaar draagvlak voor de plaatsing van deze windmolens onder omwonenden erg belangrijk is. 

Maar ook wordt draagvlak onder inwoners vaak geïnterpreteerd zoals het college het uitkomt. Voor de plaatsing van vier enorme windmolens bij de Goyerbrug waren slechts 14 omwonenden die een contract getekend hadden.

Deze inwoners hebben eieren voor hun geld gekozen, maar volgens de coalitie is dit draagvlak. Onbegrijpelijk, maar waar.

Dossiers

In Houten spelen veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn beschreven in afzonderlijke dossiers. Het gaat om: