Wees zuinig op ons Oude Dorp!

Op 5 en 7 oktober werd in de gemeenteraad gesproken over het Oude Dorp. Een locatie die bijna voor alle inwoners als één van de mooiste plekjes van Houten wordt gezien. Historisch, intiem, gezellig en waar veel inwoners elkaar wekelijks ontmoeten.

Het huidige college van CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie heeft een visie ontwikkeld voor dit authentiek stukje Houten. En wie verwacht had dat juist voor ons mooie Oude Dorp een visie zou komen met heldere keuzes en een richting die aansluit bij behoud van dit dorpsgezicht, kwam bedrogen uit. De voltallige oppositie deed nog een amechtige poging om het college het plan in te laten trekken, maar de bekende oogkleppen waren al lang en breed opgezet.

De coalitiepartijen voelden nattigheid en wilden gezichtsverlies van het college voorkomen en dienden ternauwernood een voorstel in. Dit voorstel week inhoudelijk niet veel af van de oproep van oppositiepartijen: het college mag haar huiswerk grotendeels opnieuw doen. Hoe kon het nu zo ver komen? Het college had dit keer werk gemaakt om omwonenden te betrekken bij de ontwikkelvisie. Maar alleen luisteren is niet voldoende. De kunst is om met de deskundige inbreng van inwoners daadwerkelijk wat te doen. Niet voor niets leidde dit tot een handtekeningenactie van bijna 400 inwoners.

Waar hebben we dit eerder gezien? Tja, en de vergelijking met de Ruimtelijke Koers wordt nog completer nu het college het beschikbare budget weer heeft overgeschreden. Was bij de Ruimtelijke Koers anderhalf miljoen euro uitgegeven voor een plan dat massaal is weggestemd, nu gaat het bijna om een half miljoen euro en moet ook dit huiswerk grotendeels weer over.

Voor de Inwonerspartij geldt dat het unieke dorpse karakter moeten blijven en zullen veranderingen alleen daarbinnen inpasbaar zijn. Wij zijn daarom geen voorstander van een uitbreiding van de supermarkt op het Oude Dorp. Wees zuinig op het Oude Dorp en voor het college: wees ook zuinig op onze gemeentelijke portemonnee!

Sjoerd Kasius

Raadslid Inwonerspartij Toekomst Houten

2 reacties op “Wees zuinig op ons Oude Dorp!

  1. Ik ben het eens met de roep om behoud van het ‘Oude Dorp van Houten’. Voor mij betekent het dan dat je ook de ‘Van Harte School’ behoudt door het hoofdgebouw te renoveren en passend te maken aan de huidige onderwijsnormen. Dat kan prima en bespaart de gemeente veel geld. Je behoudt dan het pand en daarmee de entreesfeer van het Oude Dorp. In de RTG heb ik gevraagd om een onpartijdig onderzoek door een restauratiearchitectenbureau naar de mogelijkheid tot restauratie van dit gebouw, hier heb ik tot op heden geen antwoord op gekregen. Een dergelijk onderzoek lijkt mij een beter idee dan moedwillig slopen.

    Hetzelfde geldt voor de ‘Grund’. Dit gebied is al tientallen jaren aangemerkt als cultuurgebied.Zonder uitgebreide inspraak moeten er nu enkele (4 ?) villa’s komen i.p.v. de huidige cultuurbebouwing, waarmee het gebied duidelijk een verdienmodel moet worden. De grond van de ‘Grund’ moet je als gemeente behouden en instandhouden voor latere generaties en niet voor altijd kwijtraken door verkoop aan toekomstige eigenaren van woningen.
    Een actief cultuurcentrum in het Oude Dorp van Houten heeft zeker bestaansrecht. KNA zit er nu al, en de Historisch Kring afdeling archeologie (nu gehuisvest op de zolder van het oude station) wenst al jaren een goed en passend onderkomen met betere educatiemogelijkheden en meer expositieruimte. Een dergelijk cultuurcentrum biedt ook mogelijkheden voor andere verenigingen op cultuurgebied om daar gebruik van te maken. Men kan het geheel renderend maken d.m.v. passende horeca, zoals dat in de beginjaren van het dorpshuis ook gedaan werd.

    Ik ben benieuwd of B&W terugkomt op haar voorstel en middels een nieuw voorstel de wensen van de Houtense bevolking beter zal honoreren. Deze investeringen van nu moeten uit de grondexploitatie van de komende en de toekomstige jaren komen.

    Herman Steenman

Geef een reactie