Weinig draagvlak voor begroting

De gemeente presenteerde met trots een overschot van 6 ton op haar begroting. Maar de scherpe lezer ziet dat dit een boekhoudkundige truc is. De gemeente heeft immers 1,2 miljoen uit de reservepot van de gemeente gehaald. Daarmee doet de gemeente vermoeden dat er geld over is, maar feitelijk is dit niet het geval.

Voltallige oppositie stemt tegen!

In het voorstel van het college moet bovendien weer bezuinigd worden op de bibliotheek, het Houtens Muziek Collectief en het Theater. Hierbij moet in acht worden genomen dat de afgelopen jaren al veel bezuinigd is op deze organisaties en bovendien geldt dat de gemiddelde bijdrage aan cultuur per inwoner van de gemeente in Houten in vergelijking met andere gemeenten al heel laag is.

ITH heeft daarom het initiatief gesteund om deze bezuinigingen terug te draaien. Daarnaast wordt er fors bezuinigd op de Jeudgzorg en WMO. Vanuit D66, PvdA en ITH werd een amendement ingediend om samen met belanghebbenden en samenwerkingspartners te komen tot alternatieve voorstellen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg zoveel mogelijk op peil blijft.

Bovendien riepen deze partijen op om stevig te monitoren of de bezuinigen niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. De coalitie stemde dit amendement weg, omdat de wethouder het amendement ontraadde. Diverse pogingen vanuit de oppositie om samen op te trekken om zorgvuldig om te gaan met de bezuinigen op de zorg werden niet beantwoord.

Daarmee verviel het draagvlak voor de begroting 2020. Een forse tegenvaller voor het college.

Geef een reactie