Image

Wie ben jij en hoe kom je in de lokale politiek? 

Mijn naam is Willem Zandbergen. Ik ben strafrechtjurist en sinds 2014 gemeenteraadslid namens Inwonerspartij Toekomst Houten. In het dagelijks leven ben ik directeur bij de Sociale Verzekeringsbank. Daarvoor heb ik vele jaren bij het Ministerie van Justitie gewerkt. Vanuit mijn werkzaamheden ben ik altijd al nauw betrokken geweest bij de landelijke politiek en lokaal is mijn interesse gewekt door mijn vader die jarenlang fractievoorzitter van ITH is geweest. Zijn bevlogenheid met de inwoners van Houten en bij onze mooie gemeente hebben mij geïnspireerd om actief te worden in de lokale politiek.

 

Waarom kies jij voor ITH?

De keuze voor de Inwonerspartij is er één uit overtuiging en noodzaak. Ik geloof er sterk in dat het vroegtijdig betrekken van inwoners bij besluitvorming bijdraagt aan kwalitatief goede besluitvorming. Niet alleen vanuit democratisch oogpunt, maar ook omdat inwoners over veel kennis beschikken en maatschappelijk betrokken zijn. Dit kan zowel vanuit hun opleiding en hun (vrijwilligers)werk zijn, maar ook omdat zij hun buurt of wijk goed kennen. Helaas zien we nog te veel dat inwoners onvoldoende worden betrokken of dat er te weinig met hun inbreng wordt gedaan. Een sterke inwonerspartij als ITH kan een belangrijke rol vervullen om  inwoners alsnog een stem te geven. Daarmee kunnen wij het verschil maken.

 

Op welk resultaat van ITH in de afgelopen raadsperiode ben jij het meest trots? 

De afgelopen periode dreigde met de Ruimtelijke Koers de toekomst van Houten te worden vormgegeven met stedelijke verdichting, minder groen en massale hoogbouw. Ik ben er trost op dat we samen met de inwoners voorkomen hebben dat deze plannen doorgang vinden. Ik vind namelijk dat wij juist moeten voortbouwen op het unieke karakter van Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. Verder ben ik er trots op dat het initiatief van ITH om cultuur, sport en horeca te ondersteunen tijdens de Coronamaatregelen is overgenomen evenals ons initiatief om het Houtens Muziek Collectief te blijven ondersteunen. Veel Houtense kinderen ervaren daar dagelijks plezier van en het versterkt bovendien hun cognitieve ontwikkeling.

 

Wat zou je de komende jaren in Houten met ITH willen bereiken?

Voor de komende jaren wil ik mij inzetten om inwoners voortdurend goed te betrekken bij besluitvorming. Dus aan de voorkant van het proces en niet nadat besluiten al genomen zijn, zoals nu vaak het geval is. Verder vind ik het belangrijk om de wachtlijsten voor woningen fors te reduceren. Voor de toekomst van Houten zou ik graag extra duurzame woningen willen realiseren, die passend zijn bij Houten en bij de woningwensen van onze inwoners. Dus met ruimte voor groen en in een veilige en gezonde leefomgeving. Jongeren en senioren die in Houten wonen, moeten we eenvoudigweg de kansen bieden om in Houten te kunnen blijven wonen. Tot slot zou ik mij willen inzetten om de wachtlijsten voor onze jeugdige Houtenaren die zorg nodig hebben onmiddellijk op te lossen.