Windpark Goyerbrug

College kiest niet voor inwonersparticipatie maar voor eigen programma

Op 1 oktober stond de plaatsing van vier enorm grote windmolens (twee keer de hoogte van de Domtoren) bij Goyerbrug op de raadsagenda. De impact hiervan is nog niet te overzien, omdat nergens in Nederland zulke hoge windmolens staan.

Het project omvat nog vele onzekerheden en toch wilde het college in Houten er deze maand over beslissen. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft een ordevoorstel ingediend om de besluitvorming uit te stellen totdat hierover meer duidelijk bestaat. Een grote meerderheid met uitzondering van ITH, PvdA en SGP vonden dit echter niet nodig.

Draagvlak

In het coalitieakkoord heeft de coalitie van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie aan de inwoners beloofd dat aantoonbaar draagvlak voor de plaatsing van deze windmolens onder omwonenden erg belangrijk is. Tijdens de raadsvergadering bleek echter dat aantoonbaar draagvlak ineens niet meer zo belangrijk is.

Het college stelt zelf vast dat draagvlak niet kan worden aangetoond. Geen plaatsingen van windmolens zou dat de conclusie moeten zijn, maar het tegendeel bleek waar. In de raadsvergadering van september 2018 stelde de VVD zelfs nog heel hard: geen draagvlak, geen windmolens. Maar de VVD draaide 180 graden.

Er zijn in totaal 14 contracten afgesloten tussen de initiatiefnemer en omwonenden. Deze inwoners hebben eieren voor hun geld gekozen, maar volgens de coalitie is dit draagvlak.

En dan de ruimtelijke inpasbaarheid. Dit is een vereiste voor een vergunningsaanvraag. Er bestaat geen gedegen plan en hiervoor heeft ITH een motie ingediend. Er is een zogenoemde “expert opinion” geweest van een bureau voor landschapsarchitecten.

Er word in het raadsvoorstel weinig meer over gerept en het komt over alsof ze de molen een leuk kleurtje willen geven en een boom er omheen te planten. Even voor de goede orde en voor de beeldvorming, de molens worden 2x zo groot als de Domtoren!

ITH heeft er in ieder geval nog voor gezorgd dat de financiële toezegging van de initiatiefnemer schriftelijk worden vastgelegd.

U raad het al, het raadsvoorstel is aangenomen, uiteraard heeft ITH tegengestemd! Geen windpark op deze plek zonder draagvlak en duidelijke afspraken.

Deuk in vertrouwen

Het vertrouwen in de Houtense politiek heeft weer een deuk opgelopen, maar erger nog is dat over de ruggen van de inwoners van ‘t Goy, dit mooie dorp nu ernstig in haar landschap wordt aangetast. ITH heeft hoop dat de aangehouden motie dit slechte plan ietsje beter kan maken , ook voor de omliggende gemeenten. En wat is het volgende dorp of de volgende wijk? Inwonerspartij Toekomst Houten blijft strijdbaar voor een eerlijke politiek, waarbij de stem van de inwoners er wel toe doet!

Geef een reactie