Woningbouwplan Den Oord aangehouden

De gemeenteraad stond uitgebreid stil bij het woningbouwplan Den Oord. Er was enorm veel belangstelling. De publieke tribune was volledig bezet.

Twee jaar lang hebben buurtbewoners, de gemeente en woningcorporatie Viveste gesproken over de invulling van het gebied waar sporthal Den Oord werd gesloopt en waar binnenkort ook de voormalige basisschool De Wegwijzer tegen de vlakte zal gaan.

Het woningbouwplan bestaat uit twee appartementengebouwen. Eén gebouw met 26 sociale huurwoningen en één met 22 vrije-sector-appartementen van ca 108 m2. Onder dat laatste gebouw komt een half verdiepte parkeergarage met ca 38 parkeerplaatsen.

Dit plan ging de buurt echter te ver. Die vindt de gebouwen te hoog, te massief en met name het tweede gebouw te dicht op de bestaande bebouwing. Het oorspronkelijke plan van twee jaar geleden met nog meer appartementen stuitte ook al op veel verzet van de buurt en nu dus weer. Raadslid Willem Zandbergen van ITH wees de raad erop dat na een volledig valse start twee jaar geleden, nu de participatie weer op een grote teleurstelling is uitgelopen.

Ook Wouter van den Berg (SGP) uitte zijn grote verbazing hierover uit. De motie van ITH en SGP om het college opdracht te geven om opnieuw met omwonenden in overleg te treden om te komen tot een plan, dat wel op draagvlak van omwonenden kan rekenen, werd echter verworpen.

Wel werd een motie van de PvdA en de vier coalitiepartijen CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie aangenomen. Daarin wordt wethouder Geerdes gevraagd de komende drie maanden op zoek te gaan naar een plan met meer draagvlak. Hij mag daarbij teruggaan van 48 naar 45 woningen.

ITH en SGP stemden tegen deze motie omdat in de motie opnieuw een aantal wordt genoemd. Bovendien, zo stellen beide partijen, zal het oorspronkelijke plan, waar veel verzet tegen is, alsnog door de raad worden aangenomen, als de wethouder binnen die drie maanden niet zal slagen.

Geef een reactie